Keyword

  Số liệu mã thông báo NNS và ICP đến tháng 9 năm 2022

   Network Nervous System (NNS) là DAO on-chain cho phép blockchain InternetComputer được quản lý theo cách mở, phi tập trung và an toàn. NNS có toàn quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của mạng, cho phép nó được nâng cấp và mở rộng một cách hiệu quả.

  Chủ sở hữu mã thông báo tiện ích ICP từ khắp nơi trên thế giới có thể stake ICP của họ trong các neuron trong NNS để tham gia vào quản trị mạng (governance) và bỏ phiếu về việc chấp nhận hay từ chối các đề xuất mạng, đồng thời kiếm phần thưởng biểu quyết cho sự tham gia của họ. Bất kỳ ai đặt cược neuron trong NNS cũng có thể gửi đề xuất đề xuất các thay đổi, mang lại cho cộng đồng ICP sức mạnh để hướng dẫn sự phát triển của blockchain và tối ưu hóa nó cho các nhà phát triển, doanh nhân và người dùng.

  Bài đăng này là một phần của bài đánh giá hàng tháng về kinh tế học NNS và ICP token từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022 , xem xét các chỉ số liên quan đến lạm phát và stake NNS.

  Lạm phát

  Lạm phát mã thông báo ICP là do việc đúc ICP để thưởng cho các nhà cung cấp nút (eward node providers) và thưởng cho những người tham gia quản trị NNS (reward NNS governance participants). Tỷ lệ lạm phát hàng năm cho ICP từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 là 4% , thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát mục tiêu cho phần thưởng quản trị là 8-9% hàng năm. Nhiều người tham gia NNS đã tích lũy phần thưởng của họ dưới dạng “sự trưởng thành (maturity)” (tức là tích lũy phần thưởng trong một tế bào thần kinh từ việc bỏ phiếu cho các đề xuất) thay vì chuyển đổi chúng thành mã thông báo ICP.

  Tỷ lệ lạm phát của ICP có thể thay đổi theo từng tháng, chủ yếu là do những người tham gia NNS có chuyển đổi kỳ hạn thành ICP hay không. Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm cho mỗi tháng cho đến nay vào năm 2022. Lưu ý rằng tỷ lệ lạm phát lớn hơn trong tháng 8 chủ yếu là do Quỹ DFINITY “hợp nhất (merging)” một số kỳ hạn tích lũy của nó, có tác dụng đúc kết quá trình trưởng thành của neuron và thêm số tiền đúc đó tiếp tục stake.

   

  Người tham gia NNS có thể chọn chuyển đổi phần thưởng của họ từ khi trưởng thành sang ICP bằng cách sinh ra một tế bào thần kinh mới(spawning a new neuron) (cho phép chủ sở hữu nhận được ICP trong 7 ngày) hoặc hợp nhất ICP trở lại với tế bào thần kinh hiện có của họ (merge) (giữ ICP bị khóa trong tế bào thần kinh). Biểu đồ sau đây cho thấy sự phân tích của các neuron được tạo ra, ICP được hợp nhất và phần thưởng nút(node rewards). 

  Stake NNS

  Những người tham gia NNS có thể stake token của họ trong một thời gian tối thiểu, được gọi là thời gian hoãn giải thể (dissolve delay), với thời gian trễ lâu hơn sẽ nhận được nhiều quyền biểu quyết hơn và phần thưởng biểu quyết. Người tham gia NNS có thể chọn giữ neuron của họ bị khóa, điều này giữ cho độ trễ hòa tan cố định hoặc bắt đầu giải thể neuron đếm ngược độ trễ hòa tan.

  Biểu đồ bên dưới cho thấy hành vi stake hiện tại của NNS, hiển thị số lượng token được đặt giới hạn theo độ trễ hòa tan và liệu các mã thông báo đang hòa tan (màu hồng) hay vẫn bị khóa (màu tím).

  Trong tháng trước, tổng số mã thông báo giải thể đã giảm 3,0 triệu ICP và số lượng mã thông báo bị khóa tăng 6,1 triệu ICP.
  Biểu đồ trên cho thấy trạng thái của NNS tính đến ngày 30 tháng 9, phản ánh số lượng mã thông báo ICP bị khóa và giải thể theo khoảng thời gian trì hoãn giải thể của chúng.

  ∞NyanCat∞