Keyword

  Review dự án “Fun Co-Creating” – Kết nối lợi ích giữa Creator và Fans

  Một vài đánh giá sơ bộ về dự án Fun Co-Creating cho mọi người cùng tham khảo nhé

  1️⃣ Nơi dự án khởi chạy: sàn CCC
  2️⃣ Thời gian khởi chạy: tháng 6 này
  3️⃣ Ý tưởng: Fun Co-Creating với ý tưởng cho phép nhà sáng tạo có thể hợp tác với chính cộng đồng và fan hâm mộ, biến họ trở thành “người đồng sáng tạo”, từ đó cả đôi bên sẽ cùng có lợi nhuận và bảo vệ bản quyền gốc của tác giả.

  4️⃣ Cách thức hoạt động
  Giả sử như sau: cho phép tồn tại các tác phẩm NFT thứ cấp khác ngoài bản gốc (secondary creations)

  👉 Nyan Cat là một artist ở Nhật, quyết định tạo nên một bộ sưu tập. Khi tạo nên bộ sưu tập đó trên CCC, Nyan có quyền được chọn sao cho bộ sưu tập ấy có thể được “fork” (chia tách) bởi fans của anh ấy
  👉 Điều hay ho là cứ mỗi lần mà fans quyết định fork bộ sưu tập thì Nyan nhận được tiền bản quyền (royalties)
  👉 Có 4 thông số cần chú ý như sau
  ✅ Đầu tiên, phí bản quyền gốc sẽ gọi là A (từ 0->7%)
  ✅ Artist có quyền đặt tổng giới hạn tối đa của bộ sưu tập, gọi là T
  ✅ Phí cơ bản fork ra các tác phẩm thứ cấp gọi là X
  ✅ Và phí bản quyền trên các tác phẩm nghệ thuật thứ cấp (từ 0->2%) gọi là B

  – Bước 1: Nyan Cat tạo thành 1 tác phẩm nghệ thuật với số mint #0000, tải lên blockchain của ICP, đặt phí bản quyền trên bản gốc là A% (từ 0->7%)

  – Bước 2: Fan của Nyan Cat tên là ĐêKhi quyết định trả một khoản phí X cho artist Nyan để tạo nên các tác phẩm thứ cấp từ tác phẩm gốc #0000, và các tác phẩm ấy sẽ có số mint #0001, #0002… Phí bản quyền là A% (0->7%)

  – Bước 3: Khi các tác phẩm thứ cấp #0001, #0002… được hoàn thành, ta có thể trade ngay lập tức. Cả NyanCat lẫn Đêkhi có thể nhận phí bản quyền tương ứng là B% (0->2%) và A% (0->7%) trong các giao dịch mua bán sắp tới.

  – Bước 4: Từ các tác phẩm gốc và các tác phẩm thứ cấp, kết hợp với thông số A% và B% ta đã có 1 bộ sưu tập Fun Co-Creation của chung cộng đồng.

  Khi lượng tác phẩm chạm mức T thì mọi hoạt động đồng sáng tạo sẽ dừng lại.

   

  Shiba Doge