Keyword

  Hướng dẫn stake ICP

  Bên cạnh việc nắm giữ ICP để chờ tăng giá có một cách khác để tối ưu lợi nhuận của bạn tốt hơn nữa đó chính là stake ICP trên Neuron. Việc stake ICP không khó, tuy nhiên để chọn được chiến lược stake phù hợp với từng cá nhận lại không hề đơn giản.

  Hướng dẫn stake ICP trên Nns

  Khi đăng nhập vào Nns ta sẽ có giao diện như sau:

  – Trên Tab Neurons bạn click vào phần Stake Neuron. Sau đó chọn ví đang chứa ICP của bạn như hình dưới mình chọn ví Main (đang có 1 ICP)

  – Nhập số lượng ICP bạn muốn stake và bấm Create:

  – Sau đó bạn lựa chọn thời gian khóa ICP trên Neuron bằng cách kéo thanh trượt như hình dưới. Lưu ý: bất cứ khi nào Neuron của bạn có thời gian khóa giảm xuống dưới 6 tháng bạn sẽ không được nhận lãi ICP nữa.

  Ở hình trên mình chọn khóa 1 năm 10 ngày

  – Tiếp theo bạn phải lựa chọn follow vote để đủ điều kiện nhận lãi ICP hàng ngày. Bạn click vào phần Edit Followees như hình dưới:

  – Click Add Followees như hình dưới:

  Bạn có thể lựa chọn Follow một ID Neuron nào đó, ở đây mình lựa chon Follow theo Neuron Của Dfinity.

  Ấn vào nút Follow Dfinity Doundation là bạn đã hoàn tất các bước để stake ICP, tham gia vào quản trị và nhận lãi hàng ngày rồi.

  Nhận lãi ICP

  – Nếu bạn muốn nhận lãi ICP, số lãi của bạn phải bằng hoặc lớn hơn 1 ICP. Click vào nút Spawn Neuron như hình dưới đây:

  – Lúc này NNS của bạn sẽ nhận được 1 Neuron mới như hình dưới và có trạng thái locked trong 7 day, tiếp tục bấm vào Start Dissolving thì 7 ngày sau bạn có thể mở khóa neuron này.

  Hết 7 ngày sau neuron mới sinh ra này đã có thể mở khóa như hình dưới:

  Giải thích

  Dissolving và Locked

  Trường hợp 1:

  Dissolving có nghĩa là Neuron của bạn đang được giải phóng (mở khóa), thời gian giải phóng sẽ do bạn lựa chọn. Bạn có thể tăng thời gian khóa ICP trên Neuron của mình nhưng không thể giảm thời gian khóa ICP trong Neuron đó.

  Trường hợp 2:

  Locked có nghĩa là Neuron của bạn đang khóa vĩnh viễn trong thời gian mà bạn đã chọn, và Neuron sẽ luôn luôn ở trạng thái khóa ở thời gian đó. Ví dụ mình chọn Lock 2 năm nhưng mình không nhấn vào nút Dissolving thì cho dù 10 năm sau Neuron này của mình vẫn đang hiển thị khóa 2 năm. Vậy nếu không nhấn Dissolving thì các Neuron này có được hưởng lợi gì không, dĩ nhiên là có. Các Neuron đang trong trạng thái Locked sẽ được tăng thêm tuổi và sẽ tăng điểm voting power, nếu trạng thái locked càng lâu thì voting power càng cao và lãi suất càng cao. Khi bạn nhấn nút Dissolving thì ngay lập tức tuổi Neuron của bạn sẽ về 0 và không còn được bounus age voting power (thưởng tuổi cho neuron chưa mở khóa)

  Voting Power

  Voting power là sức mạnh phiếu bầu của bạn, thời gian khóa ICP trên Neuron càng lâu, trạng thái locked càng lâu thì điểm voting power của bạn càng cao và lãi khi stake của bạn cũng càng cao. Thời gian khóa ICP trên Neuron tối đa là 8 năm.  Điểm voting power được tính theo công thức sau: ICP Stake x Dissolve Delay Bonus x Age Bonus

  – Ví dụ:

  Mình khóa 10 ICP trong thời gian 8 năm và mình nhấn Dissolving luôn thì điểm voting power của mình như sau:

  10(*1) x 2(*2) x 1(*3) = 20 (lưu ý điểm voting power này sẽ giảm theo thời gian nếu Neuron của bạn đang trong trạng thái Dissolving).

  (*1) Số lượng ICP trong Neuron

  (*2) Điểm Dissolve Delay Bonus cho 8 năm = 2, và sẽ giảm đi hàng ngày. Khóa thời gian ít hơn thì số điểm này ít hơn. 4 năm thì sẽ có Dissolve Delay Bonus = 1,5 ( thông tin tạm thời). Và điểm này sẽ giảm hàng ngày nếu Neuron của bạn đang được giải phóng.

  (*3) Điểm Age Bonus sẽ tăng dần nếu Neuron của bạn đang ở trạng thái Locked, và sẽ luôn bằng 1 nếu Neurron của bạn đang được Dissolving (giải phóng)

  Phần thưởng cho việc stake và bỏ phiếu cho các đề xuất trên Neuron tính đến thời điểm ngày 8/6/2021:

  Các tính năng

  Join Community Fund

  Đây là một quỹ đầu tư cộng đồng được huy động bằng cách đóng góp Neuron của bạn để tham gia đầu tư vào các dapp trên Dfinity. Mình sẽ có một bài viết riêng về quỹ này sau.

  Increase Dissolve Delay:

  Tùy chọn này giúp bạn tăng thời gian khóa Neuron của mình (tối đa là 8 năm). Lưu ý bạn không thể giảm thời gian khóa Neuron của mình, hãy cân nhắc kỹ trước khi làm điều này

  Stop Dissolving: 

  Khi bạn nhấn vào tùy chọn này bạn sẽ locked ICP ở trạng thái vĩnh viễn như đã nói ở phần Giải thích -> Trường hợp 1

  Increase Neuron Stake: 

  Đây là nút gửi thêm ICP vào Neuron của bạn, khi gửi thêm ICP mọi trạng thái của Neuron như số năm stake, Disscolve Delay Bonus, Age Bonus đều giữ nguyên. Chỉ thay đổi chỉ số Votting power của bạn.

  Split Neuron:

  Nút này cho phép bạn chia nhỏ Neuron hiện tại thành 2 Neuron riêng biệt.

  Merge Maturity:

  Nút này cho phép bạn gộp lãi đang có vào Neuron và tăng điểm Voting power ngay lập tức.

  Spawn Neuron:

  Bất cứ khi nào lãi stake của bạn đủ 1 ICP nút này sẽ hiện màu xanh và bạn có thể thực hiện việc rút lãi của mình. Khi nhấn vào nút này bạn sẽ nhận được 1 Neuron mới với số lãi ICP của bạn và nó sẽ bị khóa trong 7 ngày. Bạn cần nhấn vào Dissolving trên Neuron mới sinh ra này để 7 ngày sau bạn có thể sử dụng số ICP này.

   

   

   

  Hoàng Long