Keyword

  IC Drip Land Là Gì? Tổng Quan Về IC Drip Trên Hệ ICP

  IC Drip Land trên hệ ICP được ví tương đương với Loot trên ETH hiện tại. Cùng DfinityVietNam tìm hiểu chi tiết về IC Drip NFT trên ICP ra sao nhé.

  IC Drip Land Là Gì?

  IC Drip Land được xây dựng xung quanh IC Drip NFT. Chúng được xây dựng với các câu lệnh duy nhất được phát triển bởi IC Drips ban đầu – để truyền cảm hứng và nuôi dưỡng sự sáng tạo và cộng tác trong cộng đồng.

  Chúng tôi mong muốn tạo ra một metaverse IC cung cấp cho người chơi khả năng đặt cọc các NFT nhỏ giọt của IC (cũng như NFT từ các dự án đối tác) trong Drip.Land. Chúng tôi tưởng tượng việc kết hợp các khái niệm kinh tế và tài chính để giúp thiết lập một thị trường mạnh mẽ cho các NFT liên quan đến Drip, cũng như các tính năng trong trò chơi khác.

  Dự án IC Drip NFT bắt đầu như một ý tưởng đơn giản về những từ đơn giản nhằm thúc đẩy sự sáng tạo. 8001 IC Drips đã được airdrop với tổng số 64.008 mục Drip. Mỗi IC Drip bao gồm 8 từ trên nền đen.

  IC Drip Là Gì?

  IC Drip là gì

  IC Drip là các giỏ hàng siêu thương mại được tạo ngẫu nhiên cho trang phục và cá tính được lưu trữ trên chuỗi. Số liệu thống kê, hình ảnh và chức năng khác được cố ý bỏ qua để người khác diễn giải. Giúp sử dụng IC Drip theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

  Lộ trình dự án

  Trang bị cho nhân vật với Drip gear – Nghe có vẻ, đây là khả năng hình dung một nhân vật và trang bị / tìm kiếm thiết bị Drip NFT của bạn. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào sự tiến bộ của nghệ thuật thiết bị Drip.

  Hệ thống thần kinh dịch vụ – Điều này sẽ được tiếp cận một cách chiến lược và cộng đồng phải tham gia để giúp định hướng nền tảng. Tất cả chúng ta đều muốn quản trị phi tập trung, được mã hóa thông qua SNS của Máy tính Internet và đó là những gì chúng ta sẽ nỗ lực để đạt được. Cho đến nay, phát hành dựa trên quyền sở hữu trên mỗi IC Drip là cách tiếp cận được yêu cầu phổ biến nhất.

  Sự phát triển và cộng tác liên tục – Chúng tôi muốn thấy tiện ích đa dapp của NFT! Các NFT dự án khác có thể hữu ích trong Dripland và tất nhiên, IC Drips có thể hữu ích cho các dự án khác. Điều này sẽ rất hoang đường và điên rồ, bạn sẽ thấy! LFG!

  Kiểm tra cộng đồng – Khi chúng tôi đạt được tiến bộ trong quá trình phát triển, sẽ có cơ hội giúp chúng tôi kiểm tra. Hãy theo dõi khi chúng tôi phát triển và phát triển, và hãy giúp một tay. Sự giúp đỡ của bạn tạo ra giá trị. Cho thật. Hãy để tiếng nói của mình được lắng nghe.

  Tầm nhìn tương lai

  Nền tảng của người sáng tạo – Nơi người sáng tạo có thể đề xuất ý tưởng và cuối cùng là đúc NFT để đưa vào Dripland. Nơi người sáng tạo và dự án Dripland có thể chia sẻ lợi ích của NFT.

  Liên kết hữu ích

  Twitter: https://twitter.com/ICdripland

  Discord: https://discord.gg/NjV5UXKS

  Telegram: https://t.me/icdrip

  DSCVR: https://h5aet-waaaa-aaaab-qaamq-cai.raw.ic0.app/p/dripland

   

  phucleo