Keyword

  Network Nervous System – Đầu não quan trọng nhất của hệ ICP

  Tầm quan trọng của Network Nervous System

  Khi đã có Identity, bạn đã có thể tham gia vào 1 trong những chức năng quan trọng nhất của Identity: quản trị mạng lưới ICP và Stake để kiếm lời.

  Founder của DFINITY giới thiệu qua về Network Nervous System

  Để làm được điều đó, mọi người cần truy cập vào đầu não của hệ thống quản trị trên hệ ICP, gọi là Network Nervous System (hệ thống thần kinh mạng lưới – NNS)
  Giao diện của Network Nervous System. Cần có Internet Identity để đăng nhập (Shiba đã hướng dẫn anh em tạo Internet Identity ở bài viết trước)

  Đăng nhập vào Network Nervous System tại https://nns.ic0.app/

  Mọi người tưởng tượng như sau: NNS chính là “bộ não” để điều hành mọi hoạt động xảy ra trên hệ sinh thái của hệ ICP. Để trở thành một phần của bộ não, mọi người cần trở thành một “nơ ron” (vì trong sinh học mà nói thì nơ ron thần kinh là thứ cấu thành não bộ – khá là dễ hiểu).

  3 yếu tố nền tảng trong NNS

  1. Network Nervous System: chính là 1 DAO phi tập trung tuyệt đối, không chỉ chịu trách nhiệm điều hành mạng lưới mà còn giúp nâng cấp giao thức Internet Computer một cách tự động.

  2. Token ICP: Token quản trị của hệ sinh thái ICP. ICP có thể được stake vào trong Network Nervous System để tạo ra một “nơron”. ICP nếu không được stake để tạo thành neuron thì không có chức năng quản trị.

  3. Neuron: Được tạo ra bởi quá trình stake ICP vào NNS. Nơ ron sẽ thực hiện chức năng quản trị trong hệ thống ICP thông qua việc bầu chọn (vote). Neuron tham gia vote sẽ được trả thưởng cho hành động quản trị của mình.

  Dashboard hiển thị tổng lượng ICP đang bị khoá trong NNS

  Như vậy, chức năng quản trị hệ thống của người nắm giữ ICP chỉ có thể được thực hiện thông qua cách stake ICP vào NNS để tạo thành neuron. Hiện tại, có khoảng 47,4% (tức là gần 1 nửa) tổng cung ICP đang bị khoá trong các Neuron trên NNS.

  Vậy chu trình để tham gia quản trị là: Mua ICP -> chuyển ICP vào NNS -> Stake ICP để tạo thành Neuron -> Cho Neuron vote để nhận phần thưởng cho việc quản trị mạng lưới

  Nếu không có ICP, bạn vẫn hoàn toàn có thể tương tác với các giao diện trong NNS, nhưng không thể hiện được vai trò quản trị, không stake để kiếm lời

  Tóm lại, vai trò của NNS được thể hiện qua ảnh sau


  Fun Fact: Thời gian 1 neuron có thể được stake lên đến 8 năm. Đó là lý do mà cụm từ “8 Years Gang” rất phổ biến trong cộng đồng Holder ICP, ý muốn nói rằng họ đã stake ICP lên đến 8 năm để thể hiện sự tin tưởng đồng hành cùng dự án. Là Diamond Hand đó!

  Trong bài viết kì sau, Shiba sẽ nói chi tiết hơn về cách để stake ICP vào NNS, một trong những cách có thu nhập thụ động bền bỉ lâu dài.

  Shiba Doge