Keyword

  DfinityGangs DAO – Sức mạnh đến từ cộng đồng!

  Tóm tắt nhanh dòng thời gian cho mọi người để ai cũng có thể hiểu được:
  1.Dự án Dfintiy Gangs NFT được Airdrop miễn phí bởi cộng đồng Dfinity Việt Nam, để tri ân cộng đồng. Bộ sưu tập 10000 NFTs được vẽ bởi artist người Việt Nam @cat1_nyan.
  2. Artist @cat1_nyan từ bỏ quyền sở hữu và chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu cho DfinityGangs DAOs – là 1 trong những DAO do cộng đồng tạo lập đầu tiên . Vì vậy, từ nay về sau, quá trình quản trị cộng đồng DfinityGangs sẽ được quản lý thông qua DfinityGangs DAO, và ai nắm giữ Dfinity Gangs NFT sẽ có quyền hạn trong DAO này.

  TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  Được tạo ra bởi cộng đồng, định hướng phát triển dựa vào cộng đồng và phục vụ lợi ích của cộng đồng, DfinitiGangs Dao sẽ cống hiến những giá trị to lớn cho toàn thể thành viên trong hệ sinh thái Dfinity, thông qua nhiều dự án nổi bật, kết nối cộng đồng và thực hiện đổi mới, do chính cộng đồng dẫn dắt

  CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

  Mời mọi người xem Inforgraphic

  CÁCH THỨC PHÂN PHỐI PHẦN THƯỞNG

  QUẢN TRỊ

  ROADMAP

   

  Với cương vị của người tiên phong trong triển khai DAO với cộng đồng, còn điều gì đáng trông đợi ở phía trước nữa? Hãy cùng mình và các anh em trong cộng đồng Dfinity Việt Nam,  trở thành người tiên phong khai phá tiềm năng vô hạn của hệ sinh thái Dfinity nhé!

  Kết nối với bọn mình tại:
  – Telegram
  https://t.me/ICPVietNam (trong này xôm lắm)

  – Twitter
  https://twitter.com/DfinityVN

  – Website

  Trang chủ

  Shiba Doge