This is the logo of ICTurtles

ICTurtles

NFTS có thể tùy chỉnh và nhân giống, được xây dựng trên GameFi, được airdrop phụ kiện và mang lại thu nhập thụ động cho người sở hữu

NFTs

About ICTurtles

Số lượng: 10000

Marketing: 500 & Airdrop

Thông tin các vòng sale: 

Mở bán ngày 16/1/2021

– Round 1: 1000 ICTurtles – *0.8 ICP*

– Round 2: 1000 ICTurtles – *0.9 ICP*

– Round 3: 2000 ICTurtles – *1 ICP*

– Round 4: 2500 ICTurtles – *1.1 ICP*

– Round 5: 3000 ICTurtles – *1.2 ICP*