Keyword

  ICME và Blocks: Phát triển không cần biết code trên Internet Computer

  ICME và Blocks giúp việc phát triển các dự án và dapp Web3 dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh canister.

  Chúng tôi nghĩ rằng tương lai của mã hóa hoàn toàn không phải mã hóa, ”Giám đốc điều hành Chris Wanstrath rời GitHub cho biết vào năm 2017. “Lập trình không phải là gõ, mà là suy nghĩ”.

  ICME

  https://twitter.com/HoumanShadab/status/1503435544633688066?s=20&t=fSl63JdRm2sIwsBzkP7WDA

  Blocks

  https://twitter.com/BlocksEditor/status/1488645939577294849?s=20&t=fz70RxoG8_Mh–ro8c9PVw

  Thuận lợi cho tất cả

  Nguồn: https://medium.com/dfinity/icme-and-blocks-no-code-development-on-the-internet-computer-1e631dd1b040

  ∞NyanCat∞